Polski

Strategia na wzrost dobrych idei

Żyjemy w ciekawych czasach. Mamy do dyspozycji większą niż kiedykolwiek ilość zasobów na cele dobroczynne. Rodzi to jednak liczne dylematy. Wybór właściwych mechanizmów, modeli działalności, partnerów operacyjnych i kanałów komunikacji staje się  coraz trudniejszy.

Filantropia jako działalność związana z pozyskiwaniem funduszy na cele społeczne jest nie tylko umiejętnością, jest również sztuką.  Dla darczyńcy to przede wszystkim środek wyrazu emocji, lecz by darowizna przyniosła zamierzone efekty, filantropia musi być wsparta gruntowną wiedzą i twardymi umiejętnościami.

Pozyskiwanie zasobów finansowych na cele społeczne i ich optymalizacja są moją pasją i profesją. Pracuję z darczyńcami i organizacjami pozarządowymi, by szybko i efektywnie rozwijać mogli swoją działalność.  

Jeśli podobnie jak ja wierzysz w Filantropię Strategiczną, będzie to dla mnie niezwykła przyjemność z Tobą współpracować.


Oferta

Philantropoid to dosłownie “człowiek ds. filantropii”. Termin ten ukuty został na początku XX w. przez fundację Carnegie Corporation na określenie osoby zajmującej się zawodowo dobroczynnością. Jestem takim właśnie Filantro-poidem.

Specjalizuję się w fundraisingu i filantropii.  Moim zadaniem jest zmniejszenie dystansu między dającym i otrzymującym środki finansowe. Pomagam darczyńcom zrobić jak najlepszy użytek ze swoich zasobów, a organizacjom osiągnąć jak najlepsze efekty swoich działań prospołecznych.

Pracuję z:

  1. Darczyńcami (osoby fizyczne, fundacje, firmy), którzy chcą w sposób najefektywniejszy przekazać swoje środki na użytek publiczny i/lub zbudować innowacyjne i trwałe partnerstwa instytucjonalne.
  2. Organizacjami nonprofit (organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne), które chcąc zmaksymalizować rezultaty działań,  poszukują nowych ścieżek finansowania dla swoich projektów.

Moje portfolio zawodowe obejmuje:

  • Doradztwo w dziedzinie fundraisingu i filantropii – analiza, strukturyzacja finansowania, szkolenia, mentoring
  • Audyt praktyk fundraisingowych wewnątrz organizacji, opracowanie indywidualnej strategii i planu pozyskiwania funduszy
  • Formułowanie wniosków projektowych, programowanie działań
  • Studium wykonalności
  • Identyfikacja i tworzenie mapy potencjalnych darczyńców
  • Identyfikacja i research grantów, organizacji-odbiorców
  • Projektowanie mapy działalności filantropijnej
  • Tworzenie innowacyjnych i dostosowanych do potrzeb klienta rozwiązań filantropijnych.

O mnie

Posiadam szerokie międzynarodowe doświadczenie. Pracowałam w 14 krajach na 4 kontynentach, kierując projektami, tworząc nowe programy pomocowe, analizując potrzeby społeczne i pisząc propozycje projektwe dla małych i dużych organizacji. W swoim portfolio zawodowym mam kontrakty dla Organizacji Narodów Zjednoczonych, Czerwonego Krzyża, organizacji pozarządowych, administracji publicznej i sektora prywatnego. Od trzech lat specjalizuję się w fundraisingu i filantropii. Obecnie mieszkam w Mediolanie, gdzie pracuję jako konsultant dla darczyńców i organizacji  pozarządowych tworząc strategie pozyskiwania funduszy.

Posiadam certyfikaty w zakresie pozyskiwania kapitału, inwestycji społecznych, fundraisingu korporacyjnego i crowdfundingu. Moje główne umiejętności i kompetencje to: analiza, planowanie i strategia, umiejętność pisania i networkingu. Okazjonalnie pracuję jako wykładowca i szkoleniowiec, dzieląc się swoją wiedzą z innymi. Jestem członkiem najważniejszych stowarzyszeń profesjonalnych ds. filantropii w Europie: Philanthropy Impact oraz European Research Network on Philanthropy (ERNOP).

Osobiście uwielbiam poznawać ludzi i słuchać, co mają do powiedzenia. Pasjonuje mnie łączenie faktów, idei i osób.

Jestem trójjęzyczna – posługuję się biegle językiem polskim, angielskim oraz włoskim.


Kontakt

Wierzę w moc networkingu. Sieci kontaktów stymulują innowacje, wzmagają efektywność, pomagają odnaleźć nowe rozwiązania w trudnych wyzwaniach. I sprawiają, że tak po prostu trzymamy się razem!

Jeśli zawodowo zajmujesz się filantropią lub jest ona Twoją pasją, zapraszam do kontaktu.

Mój e-mail to:
u.swierczynska@philanthropoid.it.